Sözlükte "bozlak" ne demek?

1. Orta ve güney anadolu'nun kimi bölgelerinde bir türkü ezgisi.
2. Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türküler.